# قشقاییهای_اباده

چرا برگزاری همایش چهره های ماندگار قشقایی ضروری است.

ضرورت برگزاری همایش چهره های ماندگار ایل قشقایی وقتی اهالی علم، هنر، قلم، سیاست، اقتصاد، ورزش و سایر فعالیتهای ارزشمند و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید