# قشقایی

برگزاری همایش چهره های ماندگار قشقایی در شهرستان آباده

الله ادی و یادینان خبری خوش به قشقاییهای شمال فارس در صورت موافقت سازمانهای مربوطه وحمایت عشایر قشقایی شمال فارس به زودی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 28 بازدید