صولت الدوله قشقایی

 

  

 اسماعیل قشقایی معروف به صولت الدوله در 1252 ه.ش در فیروزآباد متولد شد

از هفده سالگی فعالیتهای اجتماعی و سیاسی خود را آغاز کرد و به علت رشادت و

دلیری اش در تیراندازی و جنگهای پارتیزانی ، در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه به وی

لقب صولت الدوله داده شد.

پیوسته طرفدار مشروطه خواهان وآزاداندیشان و مخالف رضاخان و قوامالملک شیرازی

بود

پس از مرگ پدر، مستقلا ریاست ایل به او داده شد و تقریبا تمام ایالات جنوب ایران از او

تمکین میکردند. با کمک او شیراز و مواضع حساس فارس از قبضه انگلیسی ها خارج

گردید

در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی از جهرم به وکالت انتخاب شد . از اواسط1307

صولت الدوله دستگیر و به تهران انتقال یافت و زندانی شد .با شورش عشایر

صولت الدوله از زندان آزاد شد و به شیراز بازگشت

در دوره هشتم مجلس شورای ملی، صولت الدوله مجددا از جهرم به نمایندگی مردم در

مجلس انتخاب شد. رضاشاه اصولا با روسای ایالات میانهای نداشت بنابراین صولتالدوله و

پسرش ناصرخان را در حالیکه هر دو وکیل مجلس بودند دستگیر و به زندان انداخت.

سرانجام در اثر یک بیماری عفونی که در زندان عارض شده بود مهر ماه 1311 ه.ش

در زندان قصر درگذشت

/ 0 نظر / 31 بازدید